akun老虎机演示缝隙沉积脉冲老虎机演示 terlengkap老虎机免费演示老虎机 会计职业意识计划(ACAP)-路易斯维尔大学-商学院:路易斯维尔大学–商学院 跳到主要内容

会计职业意识计划(ACAP)

ACAP是一个为期6天的夏季居住计划,选定的学生将居住在路易斯维尔大学,参加研讨会,小组讨论和实地考察,以了解有关会计,金融,数据分析和计算机信息系统的大学专业和职业。


ACAP和NABA合作关系: 在NABA认识到追求会计学和从事该专业的大学学位的非洲裔美国人中,只有极少数的非洲裔美国人成立了ACAP。 NABA意识到需要一个可以用来提高对该行业知名度的计划。

钢筋下游产品的好处

  • 参加技术会议以学习更多有关会计和金融的知识
  • 与来自路易斯维尔大都会会计师事务所和公司的会计和金融专业人士会面并听取他们的意见
  • 参加公司高管的访问和网络
  • 赚取成为注册会计师(CPA)的要求以及获得CPA认证的重要性
  • 在现实的大学环境中建立人脉,结交新朋友并发展个人技能
了解有关ACAP的更多信息
https://www.imagewell.eu/slot-gacor/https://www.japanenviro.org/slot-gacor/https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://www.imagewell.eu/slot-demo/https://businessadvise.org/slot-demo/https://usbusinessnews.org/slot-demo-gratis/https://www.japanenviro.org/togel-online/
插槽存款 pulsa 10 ribu tanpa potongan 朱迪·波拉在线 https://technologycss.com/rtp/ https://www.journal-uamd.org/public/slot-dana/ https://epsea.utp.edu.co/_lib/friendly_url/mashed/ https://aji.co.id/img/slot-gacor/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/docs/slot-gacor/ 老虎机在线 terbaik 插槽演示 http://cdmconf.thecdm.ca/ http://www.medicalimage.ro/styles/ https://pks.ac.th/img/888/ https://aws.sbp-journal.com/public/dr/ https://amphysiol.com/pages/article/88/ https://www.cityshor.com/sales/img/888/